Valná hromada CAUTOR CONSULTING a. s.

Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti CAUTOR CONSULTING a. s.

pořádané dne 12.6.2019 od 11.00 hodin v sídle společnosti, Havlíčkova 15, Praha 1

Program jednání:

1. Zahájení Valné hromady a kontrola její schopnosti se usnášet

2. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

4. Závěr

 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.