Pozvánka Cautor Projects & Advising a.s.

Pozvánka na jednání Valné hromady
společnosti CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s.
Praha 1,  Havlíčkova 15/1682, IČ: 27146171

pořádané dne 15. června 2018 od 11,00 hodin
v sídle společnosti, Havlíčkova 15,  Praha 1
www.cautor.cz

Program jednání:

1. Zahájení Valné hromady a kontrola její schopnosti se usnášet

2. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

4.Změna stanov

5.Závěr

V Praze 14.5. 2018

Správní rada akciové společnosti
CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.
 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.