Dotace

Realizace výběrových řízení

Zadavatele zastoupíme při zadání všech typů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách nebo řídících se pravidly příslušných dotačních programů. Vyřídíme kompletní administraci týkající se veřejné zakázky, zejména se jedná o tyto činnosti:

 • doporučení vhodného druhu zadávacího řízení,  

 • návrh kvalifikačních předpokladů,  

 • návrh hodnotících kritérií,  

 • zpracování zadávací dokumentace včetně návrhu obchodních a platebních podmínek,

 • zpracování a uveřejnění oznámení zadávacího řízení, případně výzvy k podání nabídek, 

 •  příjem žádostí o účast zájemců, reprodukce a vydávání zadávací dokumentace,  

 • zajištění odpovědí na dotazy uchazečů,  

 • příjem nabídek a příprava podkladů pro činnost hodnotící komise a komise pro otevírání obálek,

 • metodické vedení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise,  

 • zpracování příslušných protokolů, návrhů rozhodnutí zadavatele a jiných potřebných dokumentů,  

 • poskytnutí součinnosti při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem,  

 • vyřízení případných námitek a poskytnutí poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Příklady realizovaných výběrových řízení:

 • Statutární město Přerov - zpracování výběrového řízení na výrobu a vysílání zpravodajských bloků

 • Stautární město Přerov - zpracování výběrového řízení na vydavatele měsíčníku Přerovské listy

 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.