Dotace

Monitorování projektu

Po schválení žádosti o dotaci Vám společnost CAUTOR  nabízí poradenství týkající se správné realizace projektu a s tím související zaručení  jeho souladu s pravidly relevantního programu. V rámci této činnosti společnost:

  • poskytuje poradenské služby při řízení projektu,

  • zpracovává hodnotící reporty o udržitelnosti realizovaného projektu,

  • zpracovává průběžné monitorovací zprávy,

  • zpracovává průběžné žádosti o platbu,

  • monitoruje závazné ukazatele,

  • kontroluje plnění harmonogramu,

  • zpracuje závěrečnou monitorovací zprávu.

 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.