Dotace

Žádosti o dotaci

Společnost Cautor zajistí zpracování kompletní žádosti o dotaci nebo její části, se kterou si žadatel „neví rady“. Nejčastěji zajišťujeme:

  • vypracování elektronické verze žádosti,
  • zpracování Studie proveditelnosti, CBA analýzy, Finanční analýzy, Logického rámce a rozpočtu,
  • kompletace povinných příloh,
  • výběr vhodného řešení financování projektu,
  • výběr vhodné banky, typu úvěru,
  • jednání s dotčenými resorty,
  • vytvoření harmonogramu zadávacího řízení,
  • podání zpracované žádosti o dotaci.
 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.