Dotace

Vyhledání dotačního titulu

Společnost CAUTOR  disponuje rozsáhlou databází dotačních příležitostí v ČR, ať již ze strukturálních fondů, krajských a ministerských dotací či z jiných dotačních zdrojů a má rozsáhlé zkušenosti s realizací mnoha projektů.

Máte projektový záměr a nejste si jisti, zda na něj lze získat dotaci?

Poradíme Vám, jaké existují dotační možnosti pro Váš konkrétní projektový záměr a vyhledáme vhodný dotační titul.

Chcete poradit s připravovanou žádostí?

Nabízíme kontrolu Vámi připravovaných projektových žádostí tak, aby Vaše žádost nebyla vyřazena kvůli chybám ve formální či obsahové části.  

Obrátit se na nás můžete také v případě, kdy jste dotaci již získali a nyní jste zavaleni množstvím povinností, kterých musíte dostát, aby Vám dotace nebyla odebrána. Pomůžeme Vám při plnění povinností spojených s čerpáním dotace a Vy díky nám snížíte riziko jejího odebrání.

Chcete od nás připravit kompletní projektovou žádost?

Nabízíme kompletní zpracování projektové žádosti od vyhledání vhodného dotačního titulu přes vypracování finanční analýzy, rozpočtu projektu apod. až po její podání.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte přímo některého z našich projektových manažerů:


Ing. Veronika Mokrošová
mob. +420 602 722 209
email: vmokrosova@cautor.cz

Ing. Klára Kubíčková
mob. +420 775 437 318
email: kkubickova@cautor.cz

Bc. Filip Baštář
email: filip.bastar@cautor.cz

Bc. Barbora Friesingerová
email: cautor1@cautor.cz

Na základě projektového záměru vám poradíme, v rámci kterého dotačního titulu a za jakých podmínek je projekt realizovatelný. Díky těmto informacím pro vás bude snadné se rozhodnout, jakým způsobem projekt realizovat.

 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.