Poradenské služby

Veřejná správa

Veřejnou správou se v pojetí dotačních titulů Evropské unie rozumí kraje ČR, města, městyse a obce. Dále pak zařízení zřízené municipalitami jako jsou nemocnice, školy, apod.

Tato skupina je významným příjemcem dotací z EU, kdy širokou škálu možností získaní dotace přináší pro tento typ žadatele zejména jednotlivé operační programy. 

Společnost CAUTOR nabízí poradenství při:

 • vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu,

 • zpracování projektového záměru,

 • konzultace s poskytovatelem dotace,

 • zpracování projetové žádosti a

 • monitoring projektu.

Mezi nejvýznamnější referenční klienty patří:

 • Město Čáslav,  
 • Město Pec pod Sněžkou,  
 • Obec Strání,  
 • Město Pohořelice,  
 • Město Černošice,   
 • Brno,  
 • Jihlava, 
 • Obec Halenkov,  
 • Městská část Praha 8,  
 • Obec Dolní Roveň.
 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.