Poradenské služby

PPP

Pojem PPP (Public Private Partnership) je obecně užívaný termín, který popisuje širší skupinu projektů, na nichž se společně podílí soukromý a veřejný sektor, a které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných veřejným sektorem.
PPP obecně označuje formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby.
 
Společnost CAUTOR  nabízí:
  • zpracování finančních modelů podle potřeb klienta,
  • zpracování studie proveditelnosti,
  • představení best-practises a
  • konzultace s dotčenými resorty. 
Mezi nejvýznamnější referenční pojekty patří:
  • PPP Brno – Ponava
  • PPP Kombinace PPP a SF EU pro MMR
 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.