Dotace

Služby, které společnost Cautor v této oblasti nabízí, jsou komplexního charakteru a pokrývají všechny fáze projektu.

Naší snahou je zajistit hladký průběh projektu od jeho prvotního záměru až po ukončení. Každou fázi projektu je nutné realizovat přesně podle stanovených pravidel, lze tedy říci, že pouhým schválením dotace není ještě zajištěn hladký průběh projektu. Z tohoto důvodu se neomezujeme pouze na zpracovávání žádostí, ale nabízíme také realizaci výběrového řízení a sledování realizace projektu (tzv. monitoring).

Našim cílem je úspěšný projekt a to je pouze ten, který je nejen schválen, ale také úspěšně realizován a dokončen.

Část svých poradenských aktivit směřuje společnost do oblasti zpracování koncepčních dokumentů.

V novém programovacím období 2014-2020 se naše firma zaměřuje na tvorbu dotačních žádostí především z těchto operačních programů (OP):

  • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • OP Životní prostředí 
  • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • OP Doprava
  • OP Zaměstnanost
  • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • OP Praha – pól růstu
  • OP Rybářství
  • Program rozvoje venkova

Neváhejte se na nás ovšem obrátit ani v případě, že by Váš zájem spadal do některého z dalších operačních programů.

 

 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.